top of page

 

 

Algemene voorwaarden

  • Items blijven tot de afgesproken datum in de winkel beschikbaar. Deze datum staat vermeld op de klantenfiche die u meekrijgt bij het binnenbrengen van je items.

  • De prijsbepaling laat u over aan de winkel, nadien kan hierover geen discussie bestaan.

  • De verkoop verloopt onder de vorm van consignatie, u ontvangt 40% van de verkoopsom van de verkochte items.

  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, brand, verlies, beschadiging of dergelijken aan uw goederen. Hiervoor kan u niet worden vergoed.

  • Indien kledij niet wordt opgehaald binnen de verzochte datum, wordt deze eigendom van de winkel en kan de winkel beslissen over een eventuele verdere bestemming. De verzochte datum dient door de klant zelf te worden bewaakt. De winkel is niet verplicht om te verwittigen wanneer de verzochte datum nadert. 

  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het foutief opgeven van gegevens; zoals mailadressen, betaalgegeven enzovoort.  

  • Items mogen deelnemen aan de solden en/of kortingen. De beslissing hieromtrent laat u over aan de winkel.                                                                  

  • Items mogen op de webshop geplaatst worden. De beslissing hieromtrent laat u over aan de winkel.

bottom of page