top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van Finn & Julia, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Cuylitshofstraat 15 2920 Kalmthout, BTW BE 0786233993, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een klant van deze webshop. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Finn & Julia, ga je als klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de producten op de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Finn & Julia niet. Finn & Julia is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Finn & Julia is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer je als klant specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld de maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je om vooraf contact op te nemen via info@finnenjulia.com.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Finn & Julia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Betaling van producten gekocht bij Finn & Julia geschieden uitsluitend per voorgestelde betaalmiddelen.

Finn & Julia is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via de webshop van Finn & Julia worden geleverd in België door Bpost. De verzendkosten worden je meegedeeld voor het bevestigen van je aankoop. De door Finn & Julia opgegeven levertijden gelden bij benadering. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Pakjes worden doorgaans op vrijdag gepost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door jou als klant onverwijld worden gemeld aan Finn & Julia. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op jou als klant vanaf je (of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in je bezit hebt gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door jou als klant, de exclusieve eigendom van Finn & Julia.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Finn & Julia.

Je hebt als klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop jij als klant of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Finn & Julia via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail of per post) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De goederen moeten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je je beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Finn & Julia hebt meegedeeld, teruggezonden of overhandigd worden aan Finn & Julia. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou als klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Finn & Julia zich het recht voor om jou als klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou als klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien je de overeenkomst herroept, zal Finn & Julia de ontvangen betaling voor de betrokken goederen aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Finn & Julia de goederen heeft teruggekregen.

Je wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij als klant de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor jou als klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Finn & Julia is bereikbaar via e-mail op info@finnenjulia.com of per post op het volgende adres Cuylitshofstraat 15 2920 Kalmthout. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Privacy

Finn & Julia respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van de bestelling. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Artikel 10: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van jouw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Finn & Julia om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


 

bottom of page